• צבי וינר, אורלי שדה ורועי שטיין (2017), הרפורמה במכרזי משרד האוצר, סקר בנק ישראל, 89, 125-146
  • עדי מאיר, יבגני מוגרמן ואורלי שדה (2017), אוריינות פיננסית לפרישה, רבעון לכלכלה  61, 25-46
    גרסה באנגלית: Israel Economic Review, Vol 14 No 1 75-95 (2016)    Financial Literacy and Retirement Planning: Evidence from Israel 
  • שדה אורלי (2010), "מכרזי אג"ח ממשלתיים – סקירת ספרות", רבעון לכלכלה
  • שדה אורלי (2006), "האם מועדי פקיעת חוזי המק"מ העתידי משפיעים על תוצאות מכרזי המק"מ? (ואם לא, מה כן משפיע?),  סקר בנק ישראל
  • לנדאו חנוך ושדה אורלי (1993), " גישה לשיפור איכות הניהול והשירות בבנקאות בישראל ", רבעון לבנקאות, 126, כרך ל"ב (דצמבר)

Non refereed publication in the financial media in Hebrew