• שדה אורלי (2010), "מכרזי אג"ח ממשלתיים – סקירת ספרות", רבעון לכלכלה.
  • שדה אורלי (2006), "האם מועדי פקיעת חוזי המק"מ העתידי משפיעים על תוצאות מכרזי המק"מ? (ואם לא, מה כן משפיע?)", סקר בנק ישראל
  • לנדאו חנוך ושדה אורלי (1993), "גישה לשיפור איכות הניהול והשירות בבנקאות בישראל ", רבעון לבנקאות, 126, כרך ל"ב (דצמבר)

Non refereed publication in the financial media in Hebrew